Tagarchief: wet- en regelgeving

GDBM

Geeft uw bedrijfsarts aan dat uw werknemer geen mogelijkheden heeft om het werk te hervatten? Wees dan alert op de periode dat dit voortduurt. Er zijn maar een beperkt aantal situaties waarin UWV akkoord gaat met het staken van re-integratieactiviteiten.

Er is alleen sprake van Geen Duurzaam Benutbare Mogelijkheden (GDBM) wanneer:

  • er sprake is van opname in een ziekenhuis of instelling
  • de werknemer bedlegerig is
  • een aanzienlijke verslechtering van de gezondheid te verwachten is binnen 3 maanden (bv. door een chemokuur)
  • de levensverwachting zodanig slecht is dat er binnen afzienbare termijn geen arbeidsmogelijkheden meer zijn
  • de werknemer lichamelijk of psychisch niet zelfredzaam is

Voor de liefhebber hierbij de link naar de betreffende wettekst:
artikel 2 lid 5 Schattingsbesluit Arbeidsongeschiktheidswetten

Overigens, als de GDBM terecht gesteld is en de kans op herstel is uitgesloten, overweeg dan om een vervroegde IVA-uitkering aan te vragen.

Modernisering Ziektewet: waarom art. 38b Ziektewet nog belangrijker is geworden

Met de komst van de Wet Beperking Verzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ofwel de Modernisering van de Ziektewet, kunt u als grote werkgever voor onaangename verrassingen * komen te staan. Wanneer een werknemer ziek bij u uit dienst gaat, verhaalt het UWV de Ziektewetuitkering op u.

Niet in alle gevallen hoeft u te betalen voor de Ziektewetuitkering. Voor werknemers met een no-riskstatus bent u gevrijwaard van extra lasten. Heeft u goed in beeld voor welke werknemers dit van toepassing is? Vraag ernaar!

Uitkeringsverleden

Conform artikel 38b van de Ziektewet mag u twee maanden na indiensttreding aan uw werknemer vragen of hij een uitkeringsverleden heeft. De werknemer is dan verplicht te antwoorden. Dit overzicht biedt u het inzicht om onterecht toegerekende Ziektewetlasten aan het UWV terug te geven.

Ook voor werknemers met een vast dienstverband is het zinvol om het uitkeringsverleden in kaart te brengen. Bij ziekte vraagt u dan een Ziektewetuitkering aan bij het UWV.

Premiekortingen ofwel mobiliteitsbonussen

Naast het in kaart brengen van de no-riskstatus, biedt de inzet van 38b ZW nog een voordeel: in de eerste drie jaren van het dienstverband kunt u premiekortingen (sinds 2013: mobiliteitsbonussen) ontvangen voor diverse groepen werknemers. Denkt u hierbij aan:

  • Wajongers (jonggehandicapten)
  • Structureel functioneel beperkten
  • Werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering zoals WIA, WAZ of WAO

De mobiliteitsbonus bedraagt maximaal € 7.000,- bij een 36-urige werkweek. U past de premiekorting zelf toe bij de loonaangifte.

Rekenpremies

Vandaag, 2 september 2013, maakt het UWV de rekenpremies voor de Ziektewet- en WGA-lasten voor 2014 bekend. In de volgende Verzuimtips volgen een aantal rekenvoorbeelden. Bent u geïnteresseerd om (uiteraard geanonimiseerd) als ‘showcase’ te fungeren? Stuur dan een berichtje aan info@wijzerinverzuim.nl o.v.v. ‘rekenvoorbeeld’.

* Lees nog eens mijn vorige column over het horrorscenario Modernisering Ziektewet: “12 jaar betalen voor 1 dag werk? Het kan!”