WIA: een samenvatting van de regelingen

Wanneer iemand bijna twee jaar ziek is, beoordeelt het UWV het recht op WIA. Na de WIA-keuring ontstaan 4 groepen:

1. Volledig en duurzaam arbeidsongeschikten
2. Volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikten
3. Gedeeltelijk arbeidsgeschikten
4. Minder dan 35% arbeidsongeschikten

1. Volledig en duurzaam arbeidsongeschikten

Regeling: IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten)
Uitkering: 75% van het dagloon*

NB Mensen van wie al eerder dan na twee jaar ziekte duidelijk is dat werkhervatting nooit meer mogelijk is, kunnen een vervroegde IVA-aanvraag doen

2. Volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikten

Regeling: WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)
Uitkering: 70% van het dagloon*

3. Gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Regeling: WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)
Uitkering: 2 delen

Deel 1: loongerelateerde uitkering (vergelijkbaar met WW)
Duur: afhankelijk van arbeidsverleden
Hoogte uitkering: 70% van het dagloon*

Deel 2: vervolguitkering óf loonaanvullingsuitkering
(soort = afhankelijk of iemand minimaal 50% van de restverdiencapaciteit benut)

Bij minder dan 50% benutting restverdiencapaciteit: recht op vervolguitkering
Hoogte: percentage van het minimumloon (afhankelijk van mate arbeidsongeschiktheid)

Bij 50% of meer benutting restverdiencapaciteit: recht op loonaanvullingsuitkering
Hoogte: 70% van het dagloon* minus 70% restverdiencapaciteit
(Bij meer dan 100% benutting restverdiencapaciteit: 70% dagloon* minus 70% nieuw inkomen)

4. <35% arbeidsongeschikten

Regeling: geen
Uitkering: geen

Wanneer eigen werk niet meer uitgevoerd kan worden maar werknemer heeft wel benutbare mogelijkheden: zoeken naar nieuwe baan. Indien niet gevonden: recht op WW, daarna: eventueel bijstand

NB De werkgever heeft 2 jaar het loon doorbetaald, deze verplichting stopt na die 2 jaar

* Dagloon: gemaximeerd op € 51.978 (januari 2015)