Behandel uw UWV-brief als een Staatslot

Stel u wint € 50.000 in de Staatsloterij, wat doet u?
A met veel plezier naar Den Haag afreizen en het geld ophalen
B het lot een jaar laten liggen en erachter komen dat het verlopen is

Natuurlijk kiest u voor het geld! En wat als uw organisatie een brief van het UWV ontvangt – onderwerp “Andere berekening premie ZW-flex”? Deze post van het UWV laten liggen kan even kostbaar zijn als een vergeten Staatslot! Dit is het gevolg van de invoering van de Modernisering van de Ziektewet.

Modernisering Ziektewet kost werkgevers veel geld

De Modernisering van de Ziektewet heeft grote gevolgen voor grotere organisaties (100+) bij wie weleens een werknemer ziek uit dienst is gegaan. Vanaf 2014 betaalt u namelijk een extra gedifferentieerde premie voor zieke ex-werknemers. Of de werknemer nu 1 dag, 10 maanden of 16 jaar bij uw bedrijf heeft gewerkt maakt hierbij geen verschil.

Controleren is beter dan te veel betalen

UWV heeft zich goed voorbereid op de uitvoering van deze wet. Helaas garandeert niemand dat UWV nooit fouten maakt. Fouten die ú geld kunnen kosten, soms wel tienduizenden euro’s. Daarom is het van belang dat u eventuele onrechtmatigheden weet op te sporen om zo onterecht toegerekende ziektewetuitkeringen ‘terug te geven’ aan het UWV.

Ingewikkeld?

Best wel. Daarom bieden wij u hulp aan bij de controle van de beslissingen. Wij controleren de rechtmatigheid van de beslissingen op alle technische aspecten.

Werknemer korter dan 6 weken voor einde dienstverband ziek: let op!

Wanneer de werknemer korter dan 6 weken voor einde dienstverband ziek is geworden, verdient het extra aanbeveling om de beslissing te laten controleren. Voor deze groep kunnen zich omstandigheden voordoen die een bezwaar succesvol kunnen maken. In een persoonlijk gesprek deel ik graag meer bijzonderheden hierover met u.

Laat uw UWV-brief geen ‘vergeten Staatslot’ worden

Op de bijlage van de UWV-brief kunt u aangeven voor welke werknemers u de kopieën van de beslissing wilt ontvangen. Doe dat nu meteen, u heeft hier slechts 4 weken de tijd voor. Voor de eerste brieven die op 7 juni 2013 verzonden zijn, geldt een reactietermijn tot 5 juli 2013.

PS Controle op de beslissingen levert u veel op, lees hiervoor nog eens mijn vorige column over het horrorscenario Modernisering Ziektewet: “12 jaar betalen voor 1 dag werk? Het kan!”.