Tips voor co-financiering interventies

Inzicht hoe u effectief gebruik kunt maken van co-financiering op interventies

De Wet verbetering poortwachter geeft u de nodige re-integratieverplichtingen wanneer uw werknemer ziek is. Een re-integratietraject ofwel een interventie inzetten is een kostbare aangelegenheid. Dit artikel behandelt de potentiële co-financiers van interventies.

Vooraf: bedenk goed voor welke interventie u bij welke verzekeraar aanklopt. De kans dat een verzuimverzekeraar een re-integratietraject tweede spoor vergoedt is gering, terwijl een WGA Eigenrisicoverzekeraar vast en zeker geen vergoeding geeft voor bedrijfsmaatschappelijk werk.

Financieringsbron: Verzuimverzekeraar

Wanneer de bedrijfsarts een behandeltraject voorstelt met als doel de werknemer sneller op de werkvloer terug te laten keren, heeft de ziekteverzuimverzekeraar financieel voordeel hiervan. De periode waarover de verzekeraar het ziekengeld uitkeert, zal immers naar verwachting korter zijn.
Stel de werknemer verdient € 30.000 en zal met bedrijfsmaatschappelijk werk naar verwachting vier weken eerder aan de slag kunnen. Bij 100% dekking hoeft de verzekeraar zo’n € 2.300 minder uit te keren.

Tip

Vraag altijd aan de bedrijfsarts wat de prognose van de hersteltijd mét en zónder interventie is. Bereken het loon van uw werknemer in deze verkorte periode. Met deze informatie dient u dan een verzoek tot co-financiering bij uw verzuimverzekeraar in.

Financieringsbron: WGA Eigenrisicoverzekeraar

Is uw organisatie eigenrisicodrager voor de WGA? De WGA Eigenrisicoverzekeraar is veel geld kwijt wanneer een werknemer in de WGA komt. Daarom geeft deze verzekeraar vaak een aanzienlijke bijdrage aan bijvoorbeeld een re-integratietraject tweede spoor. Ook een goed uitgevoerd arbeidsdeskundig onderzoek kan de schadelast voor de WGA Eigenrisicoverzekeraar verminderen.

Trudy Verhaagh, arbeidsdeskundige van Werkbalanz“Door passende arbeidsmogelijkheden te duiden, is de kans op instroom in de WGA kleiner. Als de werknemer echter zeer ernstig ziek is, kan een arbeidsdeskundige/loopbaancoach juist aantonen dat er geen of marginale mogelijkheden voor de werknemer zijn, ook niet op de reguliere arbeidsmarkt. De kans op een IVA-uitkering is dan groter.” 
De WGA Eigenrisicoverzekeraar hoeft dan niet te betalen. Dat scheelt al snel € 100.000 of meer!

Tip

De Cofink WGA Quickscan© geeft u inzicht in de mogelijke WGA-schadelast. Geboortedatum, eerste verzuimdag en salaris zijn voldoende voor een berekening. En laat daarnaast de bedrijfsarts rapporteren hoe groot hij de kans op WGA-instroom schat. Maak hier handig gebruik van wanneer u een bijdrage vraagt aan uw WGA Eigenrisicoverzekeraar.

Financieringsbron: Pensioenverzekeraar

Is premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekerd in het pensioencontract? Vergeet dan niet om ook de pensioenverzekeraar te vragen om een bijdrage aan het re-integratietraject. Wanneer het re-integratietraject als doel heeft om arbeidsongeschiktheid (WIA) te voorkomen, heeft de pensioenverzekeraar ook financieel belang bij de inzet van deze interventie.

Tip

Bereken de te derven premie-inkomsten van de pensioenverzekeraar bij WIA-instroom van een werknemer. Laat zien dat u met de verzekeraar meedenkt en de kans op een bijdrage wordt groter.

Financieringsbron: Zorgverzekeraar

Heeft de bedrijfsarts een multidisciplinair behandeltraject voorgesteld? Dan wordt de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de werknemer integraal aangepakt. Behandelingen door fysiotherapeut en/of psycholoog maken hier vaak onderdeel van uit. De zorgverzekeraar van de werknemer vergoedt mogelijk deze behandelingen.

Tip

Kies een behandelaar die de zorgkosten ontdubbelt. Ontdubbelen houdt in dat de declaratie van fysiotherapie en psychologische begeleiding rechtstreeks naar de zorgverzekeraar van de werknemer gaat. Wel zo makkelijk voor werkgever én werknemer.