12 jaar betalen voor 1 dag werk? Het kan!

Er was eens een werkgever …
zondie een mooie opdracht binnenhaalde. Hij ziet de toekomst zonnig in. Voor deze klus heeft hij zelfs extra mankracht nodig, dus een advertentie is zo gezet. Uiteraard zijn de vacatures snel vervuld en vol energie gaat hij aan de slag. Jan is een van de tijdelijke krachten. Zijn vorige werkgever heeft de crisis niet overleefd, dus Jan is blij dat hij aan de slag kan.

bewolktDan slaat het noodlot toe …
Op weg naar huis van zijn eerste werkdag raakt Jan betrokken bij een eenzijdig auto-ongeluk. Na maanden van revalidatie is duidelijk dat Jan het zwaar fysieke werk niet meer zal kunnen doen. Er staat hem een WGA-uitkering wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid te wachten.

De werkgever heeft uiteraard snel vervanging geregeld voor Jan, want het werk gaat door. En Jan heeft ‘logischerwijs’ zijn proeftijd niet overleefd.

Twee jaar later …
bliksemDe Belastingdienst staat op de stoep van de werkgever. Of de werkgever even de ziektewetuitkering van Jan wil terugbetalen. Pardon? Ja zei de Belastinginspecteur, u weet wel, de Modernisering van de Ziektewet. Over twee jaar kom ik ook bij u langs met de gedifferentieerde premienota voor de WGA-uitkering van Jan.

En de werkgever betaalde nog lang en (on)gelukkig.

Ha zegt u, sprookjes bestaan niet? In dit geval is het bittere ernst. Onze overheid is in dit verhaal de boze heks en heeft met de invoering van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa ofwel Modernisering Ziektewet) de rekening van een groep zieke vangnetters bij de werkgever neergelegd: 2 jaar Ziektewet en 10 jaar WGA.

Bent u werkgever met een loonsom van meer dan € 3 miljoen dan is de rekening van de ziektewet- én WGA-uitkeringen volledig voor u, voor werkgevers met een loonsom kleiner dan ca. € 300.000 wordt de nota over alle werkgevers in uw sector omgeslagen.

Wat merkt u nu al van de Modernisering van de Ziektewet?

Nog vrij weinig, alleen de sp(r)ookverhalen van adviseurs Sociale Zekerheid die zeggen dat er veel kosten op u afkomen. In tijd gaat het volgende gebeuren:

Vanaf april/mei: U ontvangt de toekenningsbeschikkingen van de ziektewetuitkeringen van ex-werknemers die aan u doorbelast worden. April/mei is dan ook de tijd om de controle van de ziektewetuitkeringen te doen.

Vanaf juli/augustus: Idem voor de WGA-uitkeringen van ex-werknemers. Let op: het gaat hierbij om werknemers die vanaf 2010 ziek bij u uit dienst zijn gegaan. Kent u deze mensen nog?

November: U ontvangt de gedifferentieerde premienota voor de Ziektewet- en WGA-flex. Bezwaar tegen de hoogte van de uitkering kunt u niet meer maken.

Als werkgever kunt u toch de nodige maatregelen nemen om de (financiële) gevolgen van deze wet beheersbaar te houden. Wijzer in Verzuim zet ze voor u op een rij:

 Zorg voor maximale inspanning om een zieke tijdelijke kracht in zijn resterende contractperiode te re-integreren. In individuele situaties kunt u ook een eenmalige verlenging van het tijdelijke contract overwegen
 Maak goede afspraken met tijdelijke krachten om hen ook na het einde van het dienstverband te kunnen helpen met re-integratie mochten zij ziek uit dienst gaan
 Overweeg het Eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet. Zo houdt u meer grip op de verzuimsituatie en bent u niet afhankelijk van het UWV
 Controleer of de ziektewetuitkeringen van flexwerkers terecht aan u doorbelast worden. In ieder geval zou u niet terug mogen zien de uitkeringen van de ex-werknemer die pas ziek is geworden terwijl hij recht had op WW, wanneer de ziekte veroorzaakt is door een aansprakelijke derde (regres) of ziekte als gevolg van zwangerschap of orgaandonatie. En check ook de hoogte van het dagloon

Ontbreekt het u aan tijd en/of kennis om de controle van de beschikkingen uit te voeren? Reserveer dan nu direct de expertise van Wijzer in Verzuim om de toekenningsbeschikkingen van de Ziektewet- en WGA-uitkeringen te controleren. Controleren is tenslotte beter dan te veel betalen!

Neem contact op via info@wijzerinverzuim.nl of bel 06-22243929.

Ook help ik u graag met een opfrisbeurt van uw verzuimbeleid om de Modernisering van de Ziektewet het hoofd te kunnen bieden.

PS Sinds 1 juli 2011 is er nog een andere wet van kracht. Hierdoor loopt u het risico op een loonsanctie voor vangnetters voor wie u onvoldoende re-integratieinspanningen geleverd heeft. Deze wet geldt wél voor zwangerschap en orgaandonatie. De eerste sancties hiervoor zullen rond deze tijd (april 2013) opgelegd worden. Ook voor deze groep geldt: re-integratie loont!

2 thoughts on “12 jaar betalen voor 1 dag werk? Het kan!

  1. Pingback: Behandel uw UWV-brief als een Staatslot | Wijzer in Verzuim

  2. Pingback: Waarom een ZZP’er extra aantrekkelijk is | Wijzer in Verzuim

Reacties zijn gesloten.