WGA-nota

APK van uw WGA-nota: deze 7 controles mag u niet missen

waarschuwing: de informatie op deze pagina is verouderd. Van ons e-boek over dit onderwerp is een recentere versie (2024) beschikbaar via deze link

Verzuim van werknemers kost geld, veel geld. Niet alleen betaalt u in de eerste twee ziektejaren het loon door, daarna krijgt u de rekening van de WGA-uitkering gepresenteerd.

WGA-premie is bekend

Wanneer uw organisatie geen eigenrisicodrager voor de WGA is, heeft u in november 2012 van de Belastingdienst de ‘Beschikking Loonheffingen Gedifferentieerde premie WGA’ ontvangen. Zodra de premie hoger is dan 0,47%, betaalt u voor de WGA-uitkering van een of meer (ex-)werknemers.

Wanneer de loonsom hoger is dan € 757.500, geldt dit al bij een premie vanaf 0,13%.

Nota niet correct? Werkgever betaalt!

De WGA-nota is helaas niet altijd op de juiste gegevens gebaseerd. Daardoor is de premie wellicht te hoog. Bij een loonsom van € 600.000 is het verschil tussen de minimale en maximale premie € 6.540. Dit is het bedrag waar u controle over uit kunt oefenen. Voor een loonsom van € 2.000.000 loopt het verschil zelfs op tot € 39.000.

7 controlepunten voor de APK van de WGA-nota

Om te voorkomen dat u te veel WGA-premie betaalt, adviseert Wijzer in Verzuim u om de WGA-nota op minimaal de volgende onderdelen te inspecteren:

1. Zijn er vangnetters doorbelast?
2. Is de berekening van de WGA-uitkeringen juist?
3. Wanneer komt de werknemer voor herbeoordeling in aanmerking?
4. Is er een aansprakelijke derde?
5. Is de werkgeversindeling juist?
6. Heeft iedereen die doorbelast wordt, bij u gewerkt?

En tot slot onderdeel 7: wacht niet te lang met de APK van uw WGA-nota; het eventuele bezwaar moet al in de eerste week van januari 2013 ingediend zijn.