Tagarchief: schadelastbeheersing

WHK

WHK: Waanzinnig Hoge Kosten

Eind vorig jaar heeft u de premiebeschikking Werkhervattingskas (WHK) van de Belastingdienst ontvangen. Heeft u ‘m al aan uw salarisadministrateur gegeven? Zonder controle? Haal ‘m terug!

Een ex-werknemer kost tegenwoordig zomaar € 50.000. In het eerste jaar.

Waarom is controle belangrijk? Aan de hand van een voorbeeld mag u zelf bepalen wat u belangrijk vindt.
In 2012 heeft een ex-werknemer een Ziektewet-uitkering ontvangen van in totaal € 24.231,12. De werkgever is onaangenaam verrast door de stijging van zijn gedifferentieerde premie; hij betaalt door deze ene werknemer in 2014 maar liefst € 50.320 méér aan premie! Belangrijk genoeg?
(En nee, hier staat niets tegenover; de werknemer is immers al lang en breed uit dienst)

Premie Whk 2015 – 2025

Wanneer deze ex-werknemer ziek blijft en onverhoopt ook nog in de WGA komt, betaalt de werkgever zelfs tot en met 2025 een verhoogde premie. Waanzinnig toch?

In een eerdere column meldde ik al dat het UWV helaas niet zonder fouten is. Het zou jammer zijn als er in úw administratie net een onterecht toegerekende uitkering zou zitten, niet?

Laat u dit niet onnodig gebeuren

Om te voorkomen dat u onnodig te veel betaalt, schakelt u mijn deskundige hulp in. Ik help u graag met de controle van de premiebeschikking en het aantekenen van bezwaar.

Tarief

Controle premiebeschikking € 125
Aantekenen bezwaar € 375
Prijzen excl. 21% btw

Vraag nu aan

Bel 026-2022155
Mail naar info@wijzerinverzuim.nl
Of laat direct uw bericht achter

7 stappen om uw premienota Whk te controleren

Ik kan het niet vaak genoeg herhalen … de Modernisering van de Ziektewet heeft grote gevolgen voor organisaties bij wie weleens een werknemer ziek uit dienst is gegaan. Vanaf 2014 betalen werkgevers namelijk een extra premie aan de Belastingdienst voor zieke ex-werknemers. Of de werknemer nu 1 dag, 10 maanden of 16 jaar voor uw bedrijf heeft gewerkt maakt hierbij geen verschil.

Een voorbeeld

Een werkgever in de zakelijke dienstverlening heeft een contract met een werknemer na 12 dagen beëindigd. De werknemer functioneerde waardeloos, en zijn ziekmelding was voor de werkgever reden genoeg om het dienstverband tijdens de proeftijd op te zeggen. De werknemer heeft daarna gedurende twee maanden een Ziektewet-uitkering ontvangen van het UWV.

In 2014 wordt deze werkgever geconfronteerd met een hogere gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas). Extra kostenpost: € 9.900. Dit is de rekening voor 12 dagen werk van een niet-functionerende werknemer!

Controleren is beter dan te veel betalen

Hoewel het UWV zich goed heeft voorbereid op de uitvoering van de Modernisering van de Ziektewet, zijn fouten niet uitgesloten. Zo mogen bepaalde groepen werknemers niet ten laste van de werkgever komen. De praktijk wijst uit dat de administratie van het UWV op dit punt rammelt. Dit kan ú geld kosten, soms tot wel tienduizenden euro’s.

E-boek: “7 stappen om uw premienota Whk te controleren”

Tussen 18 en 24 december 2013 ontvangt u van de Belastingdienst de “Beschikking gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas)”. Het gaat om forse bedragen, dus het is raadzaam de beschikking goed te controleren en eventuele fouten eruit te halen. Anders loopt u het risico dat een onterecht toegerekende uitkering u duizenden euro’s kost.

Om u te helpen, heeft Wijzer in Verzuim voor u een e-boek met een 7-stappen-plan ontwikkeld zodat u de controle zelf uit kunt voeren.

Schrijf u in voor de Verzuimtips van Wijzer in Verzuim en ontvang het e-boek “7 stappen om uw premienota Whk te controleren”. Zo weet u welke 7 controles u moet uitvoeren om niet te veel te betalen.

Ook is er nog plaats in het webinar van 19 december a.s.; inschrijven kan tot en met vandaag!

Modernisering Ziektewet: Hoe u makkelijk te veel betaalt

Dat u door de Modernisering van de Ziektewet moet betalen voor de Ziektewet- en/of WGA-uitkering van uw ex-werknemer is al niet leuk, laat staan wanneer de doorbelasting aan u niet terecht is!

Inmiddels heb ik een aantal bezwaarzaken mogen behandelen. Mij is duidelijk geworden dat de impact van de nieuwe wetgeving op de uitvoering door het UWV groot is. Wat ik hiermee wil zeggen: ook het UWV kan, ondanks haar grote betrokkenheid, fouten maken. Fouten die u veel geld kunnen kosten! Daarmee is controle nog belangrijker.

In deze Verzuimtips deel ik twee voorbeelden uit mijn eigen praktijk met u zodat u een indruk krijgt op welke wijze het mis kan gaan. Verder geef ik op 28 november a.s. een live-webinar over de Modernisering van de Ziektewet; verderop leest u meer hierover.

Fout 1: Toekenning Ziektewet-uitkering niet terecht. Schadepost werkgever: € 7.300

Mevrouw A heeft zich vijf dagen voor het einde van haar tijdelijke contract ziekgemeld bij haar werkgever X. Gezien de heel korte periode dat zij nog in dienst zou zijn, is zij niet meer gezien door de bedrijfsarts. Het UWV heeft haar per 2 maart 2012 een Ziektewet-uitkering toegekend. Werkgever X heeft hiervan met de “Nazendactie beslissingen 2012” bericht over ontvangen van het UWV. Omdat de werkgever zich afvroeg of de toerekening van de uitkering wel terecht was, heeft hij contact opgenomen met Wijzer in Verzuim.

Na een gesprek met de werkgever en bestudering van het dossier was er voldoende aanleiding om meer te willen weten over de gang van zaken. Op verzoek heeft het UWV het medisch dossier overlegd aan de arts-gemachtigde. Die concludeerde dat de beperkingen bij einde dienstverband niet anders waren dan bij de herstelmelding in december(!) 2012. Met andere woorden: er was geen ongeschiktheid voor het eigen werk waardoor de toekenning van de Ziektewet-uitkering onterecht was. Hiermee kan de toerekening aan de werkgever ook geen stand houden. Dit scheelt de werkgever € 7.300 op de gedifferentieerde premie ZW-flex 2014.

En fijn om te weten: het bezwaar dat de werkgever heeft ingesteld, heeft geen invloed op de reeds betaalde uitkering aan de werknemer.

Fout 2: No-riskstatus niet onderkend, schadepost werkgever: € 11.000

In deze casus heeft Wijzer in Verzuim een analyse gemaakt van de toegerekende Ziektewet-uitkering van mijnheer B aan werkgever Y. De werkgever wist dat de werknemer in het verleden al eens een WAO-uitkering had gehad. Echter, wanneer was hem onbekend. Daarom heeft Wijzer in Verzuim bezwaar aangetekend tegen de toerekening van de uitkering, met het standpunt dat er sprake is van een no-riskpolis.

Het UWV heeft het uitkeringsverleden hierop gecontroleerd en meldde dat er inderdaad sprake is van de no-risk-polis. Het bezwaar is niet-ontvankelijk verklaard omdat de werkgever geen belanghebbende blijkt te zijn. Het UWV heeft een proceskostenvergoeding toegekend, maar wat belangrijker is: de werkgever betaalt geen extra premie ZW-flex, begroot op € 11.000.

Webinar Modernisering Ziektewet

De nota’s van de gedifferentieerde premies zijn (bijna) binnen. U weet zeker dat u medio december een blauwe envelop ontvangt, maar kent u de inhoud ook? En hoe beïnvloedt u de kosten?

Omdat de Modernisering van de Ziektewet nog steeds veel vragen oproept bij werkgevers en casemanagers, laat ik u in het live-webinar zien wat de Modernisering van de Ziektewet inhoudt. Daarnaast ga ik dieper in op de manier waarop u bezwaar aan kunt tekenen. Om u in te schrijven, gaat u naar https://www.wijzerinverzuim.nl/webinar-modernisering-ziektewet-betaalt-u-niet-te-veel.

Graag tot donderdag de 28e!

Hartelijke groet,
Margreet Kühne
registercasemanager