Tagarchief: schadelastbeheersing

Professioneel rechtshulpverlener

Het heeft UWV behaagd om Wijzer in Verzuim te erkennen als professioneel rechtshulpverlener. Wij hebben als gemachtigde van een werkgever in beginsel toestemming om kennis te nemen van medische gegevens. Daarom zijn voor u de kosten voor een gedegen onderzoek naar de rechtmatigheid van (het voortduren van) een WGA-uitkering relatief laag. U hoeft immers niet direct een arts-gemachtigde of advocaat in te zetten.

Waarom een ZZP’er extra aantrekkelijk is

U heeft een tijdelijke opdracht waarvoor u een goed gekwalificeerde kandidaat zoekt. Tegenwoordig zult u vaak de keuze hebben uit meerdere goede kandidaten die aan het functieprofiel voldoen. En met het stijgend aantal ZZP’ers in Nederland is de kans steeds groter dat ook een ZZP’er bij u aan tafel komt voor een goed gesprek. Wat maakt deze ZZP’er nu extra aantrekkelijk voor u?

Financieel risico bij ziekte

Bij een tijdelijke klus loopt u veel minder financieel risico bij ziekte wanneer u een ZZP’er inhuurt dan wanneer u voor die opdracht een tijdelijke werknemer aanneemt.

Want wist u dat u als een werkgever tot 12 (!) jaar lang financieel verantwoordelijk bent voor uw zieke werknemers? En dat dit ook geldt:
voor werknemers die slechts een tijdelijk contract hebben en ziek uit dienst gaan?
zelfs als de tijdelijke werknemer maar 1 dag heeft gewerkt?

Dus waarom zou u iemand in loondienst nemen voor een tijdelijke taak? Het risico is enorm!

Nog twee aandachtspunten

U hoeft alleen te betalen voor een zieke ex-werknemer wanneer u meer dan 10 werknemers in dienst heeft. En een gewaarschuwd werkgever met meer dan 100 werknemers télt niet alleen voor twee; hij betáált ook voor twee. Door een gekke kronkel in de wet is de grote werkgever voorlopig zelfs twee euro voor elke euro uitkering kwijt. Gekker kan het niet worden…

Heeft u weleens een tijdelijke kracht in dienst gehad voor wie u nu de rekening gepresenteerd krijgt via de gedifferentieerde premienota Whk? Zou u met deze kennis eerder kiezen voor een ZZP’er? Ik ben benieuwd naar uw ervaringen!

7 stappen om uw premienota Whk te controleren

Ik kan het niet vaak genoeg herhalen … de Modernisering van de Ziektewet heeft grote gevolgen voor organisaties bij wie weleens een werknemer ziek uit dienst is gegaan. Vanaf 2014 betalen werkgevers namelijk een extra premie aan de Belastingdienst voor zieke ex-werknemers. Of de werknemer nu 1 dag, 10 maanden of 16 jaar voor uw bedrijf heeft gewerkt maakt hierbij geen verschil.

Een voorbeeld

Een werkgever in de zakelijke dienstverlening heeft een contract met een werknemer na 12 dagen beëindigd. De werknemer functioneerde waardeloos, en zijn ziekmelding was voor de werkgever reden genoeg om het dienstverband tijdens de proeftijd op te zeggen. De werknemer heeft daarna gedurende twee maanden een Ziektewet-uitkering ontvangen van het UWV.

In 2014 wordt deze werkgever geconfronteerd met een hogere gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas). Extra kostenpost: € 9.900. Dit is de rekening voor 12 dagen werk van een niet-functionerende werknemer!

Controleren is beter dan te veel betalen

Hoewel het UWV zich goed heeft voorbereid op de uitvoering van de Modernisering van de Ziektewet, zijn fouten niet uitgesloten. Zo mogen bepaalde groepen werknemers niet ten laste van de werkgever komen. De praktijk wijst uit dat de administratie van het UWV op dit punt rammelt. Dit kan ú geld kosten, soms tot wel tienduizenden euro’s.

E-boek: “7 stappen om uw premienota Whk te controleren”

Tussen 18 en 24 december 2013 ontvangt u van de Belastingdienst de “Beschikking gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas)”. Het gaat om forse bedragen, dus het is raadzaam de beschikking goed te controleren en eventuele fouten eruit te halen. Anders loopt u het risico dat een onterecht toegerekende uitkering u duizenden euro’s kost.

Om u te helpen, heeft Wijzer in Verzuim voor u een e-boek met een 7-stappen-plan ontwikkeld zodat u de controle zelf uit kunt voeren.

Ontvang het e-boek “7 stappen om uw premienota Whk te controleren”. Zo weet u welke 7 controles u moet uitvoeren om niet te veel te betalen.

Ook is er nog plaats in het webinar van 19 december a.s.; inschrijven kan tot en met vandaag!