Tag archieven: IVA

Productief weekje thuiswerken

Ik word er blij van. Niet van thuiswerken op zich, want liever heb ik toch wat collega’s om me heen zo nu en dan. Maar de afgelopen week was wel lekker productief en van het resultaat daarvan word ik dus blij. Nu heb ik eigenlijk nog nooit het idee gehad dat ik mijn werk wat zinloos en voor niets deed, maar concrete resultaten zijn toch altijd het kersje op de taart.

Zo heb ik afgelopen week afgesloten met een WGA 80-100 die IVA werd, circa € 83.000,= besparing voor ex-werkgever. Daarbovenop nog gehonoreerde herzieningsverzoeken voor middelgrote werkgevers, helaas niet zo’n enorme besparing als voor de grote werkgever, maar toch… voor de werkgever is het toch zeker mooi meegenomen. En dat is waar je het voor doet.

Daarnaast ook nog leuke concrete plannen voor kennisdeling en intervisie, want ook dat blijft belangrijk. En dat je daarbij dan ook nog eens een wasje in de machine kunt gooien, da’s toch helemaal geweldig? Dat laatste levert economisch vrij weinig op, helaas. Nee, daar moet ik het vooral hebben van de stilzwijgende en verholen waardering van het thuisfront.

Nieuwe week, nieuwe kansen, heerlijk! Helaas, ook nieuwe was…

Wilt u uw week ook goed beginnen?

Bel of mail mij gerust:

Bel 06-42079088
Mail naar m.schot@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina

De glazen bol van UWV

Enige tijd geleden vroeg mijn collega een herbeoordeling aan voor een, al langere tijd, (lees: ongeveer 8 jaar!) WGA-gerechtigde met een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80-100%.

Na deze herbeoordeling kent het UWV een IVA-uitkering toe, per datum herbeoordeling. Mooi resultaat. Het valt echter op dat er sinds de toekenning al geen behandeling meer is geweest die gericht was op herstel en een professionele herbeoordeling die door de verzekeringsarts bij de toekenning was geadviseerd is nooit uitgevoerd. We hebben na de herbeoordeling een bezwaar ingediend tegen de ingangsdatum van de IVA, omdat wij van mening zijn dat deze al eerder, met terugwerkende kracht, van toepassing had moeten zijn.

Vandaag ontving ik de beslissing. Helaas ongegrond, kan gebeuren, maar de gekozen bewoording van de bezwaarverzekeringsarts deed toch echt mijn wenkbrauwen fronsen. Deze bezwaarverzekeringsarts zegt namelijk niet in staat te zijn om met een terugwerkende kracht duurzaamheid vast te stellen, omdat hij geen “glazen bol” heeft… Hierdoor kan hij het beloop van de afgelopen jaren onvoldoende zorgvuldig vaststellen.

Huh? Da’s vreemd. Het beloop is namelijk al voorbij, dus dat lijkt mij prima vast te stellen. Kwestie van reconstrueren, toch?

Gelukkig stelt deze verzekeringsarts dat hij bij zijn beoordeling gebruik maakt van zijn jarenlange ervaring in de verzekeringsgeneeskunde. Dat moet mij dus geruststellen, denk ik. Maar toch, ik ben niet geheel tevreden. Volgens mij is het namelijk als volgt:

Van de verzekeringsarts wordt niet verlangd om precies de belastbaarheid te voorspellen. Die glazen bol is dus ook volstrekt onnodig. Maar er wordt wel een concrete en deugdelijke afweging voor de inschatting van de duurzaamheid verwacht. Er is geen ruimte om geen inschatting te maken en dan, gewoon omdat het gemakkelijk is, te kiezen voor de datum herbeoordeling. Maar uit de rapportage van deze bezwaarverzekeringsarts kan opgemaakt worden dat hij zich daartoe niet in staat acht.

Wat dan opvallend is, is dat deze arts zich niet nader heeft laten informeren, bijvoorbeeld door inzet van informatie van behandelaren (uit het verleden, want ook een behandelaar kan niet in de toekomst kijken).

Ik blijf mij nog steeds verwonderen over uitspraken van verzekeringsartsen. Ik denk dat ik hier nog niet klaar mee ben, maar onze klant en ik beraden ons nog.

Bel 06-42079088
Mail naar m.schot@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina

Zegeningen tellen

Door: Margreet Schot, specialist bezwaar WHK en WIA

Recent heb ik bezwaar ingediend namens onze klant nadat een ex-werkneemster na een herbeoordeling ongewijzigd 80-100% arbeidsongeschikt werd bevonden.

Mevrouw had sinds 2014 een WGA-uitkering in verband met volledige arbeidsongeschiktheid. Ondanks vele behandelingen is de belastbaarheid niet toegenomen en volgens de stukken was er sinds 2016 geen lopende behandeling meer. Zelfs de verwachte verbetering volgens de verzekeringsarts in 2016 was uitsluitend gebaseerd op een verbetering van de algehele conditie en uithoudingsvermogen, niet meer op diverse behandelopties. In 2016 vond de verzekeringsarts hierdoor dat een herbeoordeling aan de orde was in 2018.

Mijns inziens was hierdoor de ruimte voor de verzekeringsarts inmiddels ernstig beperkt om alsnog aan te nemen dat de arbeidsongeschiktheid niet duurzaam is en leek het niet realistisch om nu, 2 jaar na de verwachte verbetering, alsnog te verwachten dat de belastbaarheid nog wel zal toenemen.

Ik verzocht in mijn bezwaarschrift het UWV om IVA met terugwerkende kracht toe te kennen, met ingang van oktober 2018, omdat toen de professionele herbeoordeling gedaan had moeten worden en ze dit hadden nagelaten.

Bezwaar is gegrond, echter datum ingang IVA werd vastgesteld op de datum van herbeoordeling in 2019. Rest ons om in beroep te gaan tegen de ingangsdatum. Een overleg met de klant volgt. Want dat betekent natuurlijk nogal wat. Een langdurig traject, waarmee ook de ex-werkneemster weer wordt belast. Weegt dat op tegen de extra kostenbesparing van de ingangsdatum circa 9 maanden eerder? Willen we dit? Of tellen we onze zegeningen en de besparing op dit dossier door de IVA vanaf 2019. Wikken en wegen voor de klant. Vandaag het verlossende antwoord: we tellen onze zegeningen en sluiten het dossier. Mevrouw heeft de uitkering waar ze recht op heeft en een forse besparing valt de ex-werkgever ten deel. Al met al een traject waar ik tevreden over mag zijn.

Meer weten?

Heeft u een soortgelijke casus waar u eens over wilt sparren, bel of mail mij gerust:
 
Bel 06-42079088
Mail naar m.schot@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina