Tagarchief: UWV

De glazen bol van UWV

Enige tijd geleden vroeg mijn collega een herbeoordeling aan voor een, al langere tijd, (lees: ongeveer 8 jaar!) WGA-gerechtigde met een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80-100%.

Na deze herbeoordeling kent het UWV een IVA-uitkering toe, per datum herbeoordeling. Mooi resultaat. Het valt echter op dat er sinds de toekenning al geen behandeling meer is geweest die gericht was op herstel en een professionele herbeoordeling die door de verzekeringsarts bij de toekenning was geadviseerd is nooit uitgevoerd. We hebben na de herbeoordeling een bezwaar ingediend tegen de ingangsdatum van de IVA, omdat wij van mening zijn dat deze al eerder, met terugwerkende kracht, van toepassing had moeten zijn.

Vandaag ontving ik de beslissing. Helaas ongegrond, kan gebeuren, maar de gekozen bewoording van de bezwaarverzekeringsarts deed toch echt mijn wenkbrauwen fronsen. Deze bezwaarverzekeringsarts zegt namelijk niet in staat te zijn om met een terugwerkende kracht duurzaamheid vast te stellen, omdat hij geen “glazen bol” heeft… Hierdoor kan hij het beloop van de afgelopen jaren onvoldoende zorgvuldig vaststellen.

Huh? Da’s vreemd. Het beloop is namelijk al voorbij, dus dat lijkt mij prima vast te stellen. Kwestie van reconstrueren, toch?

Gelukkig stelt deze verzekeringsarts dat hij bij zijn beoordeling gebruik maakt van zijn jarenlange ervaring in de verzekeringsgeneeskunde. Dat moet mij dus geruststellen, denk ik. Maar toch, ik ben niet geheel tevreden. Volgens mij is het namelijk als volgt:

Van de verzekeringsarts wordt niet verlangd om precies de belastbaarheid te voorspellen. Die glazen bol is dus ook volstrekt onnodig. Maar er wordt wel een concrete en deugdelijke afweging voor de inschatting van de duurzaamheid verwacht. Er is geen ruimte om geen inschatting te maken en dan, gewoon omdat het gemakkelijk is, te kiezen voor de datum herbeoordeling. Maar uit de rapportage van deze bezwaarverzekeringsarts kan opgemaakt worden dat hij zich daartoe niet in staat acht.

Wat dan opvallend is, is dat deze arts zich niet nader heeft laten informeren, bijvoorbeeld door inzet van informatie van behandelaren (uit het verleden, want ook een behandelaar kan niet in de toekomst kijken).

Ik blijf mij nog steeds verwonderen over uitspraken van verzekeringsartsen. Ik denk dat ik hier nog niet klaar mee ben, maar onze klant en ik beraden ons nog.

Bel 06-42079088
Mail naar m.schot@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina

eHerkenning

Vanaf 1 november 2019 is inloggen op het UWV Werkgeversportaal alleen nog mogelijk met eHerkenning.

De medewerkers van Wijzer in Verzuim beschikken over eHerkenning via een ketenmachtiging van CreAim | Reconi. Door de ketenmachtiging kunt u ons eenvoudig toegang geven tot de benodigde gegevens. Uiteraard tot het niveau dat u zelf bepaalt.

Wij helpen u graag om de ketenmachtiging in orde te maken. Neem voor meer informatie contact met ons op:

Bel 06-22243929
Mail naar info@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina

IVA met terugwerkende kracht: € 141.084 retour

Soms kom je ze tegen… een WIA-beoordeling uit 2009 die aan alle kanten rammelt. Laatst hadden we er zo eentje. Uiteindelijk is het goed gekomen; UWV heeft haar fout erkend en heeft een IVA-uitkering met terugwerkende kracht toegekend.

Hoe komt zoiets nu aan het licht?

Vaak begint het balletje te rollen als de werkgever ons vraagt om een controle uit te voeren op de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WHK). Gelukkig zijn er steeds meer werkgevers die zich realiseren dat de WHK-premie fors te beïnvloeden is. En roepen ze de expertise van Wijzer in Verzuim in.

Controle premie Werkhervattingskas

De beschikking loonheffingen geeft eigenlijk alleen het percentage wat u doorvoert in de loonaangifte. In de specificatie bij de beschikking vindt u het totaalbedrag aan ZW- en WGA-uitkeringslasten waarop dat percentage is gebaseerd. Maar hoe komt dat totaalbedrag tot stand? Hiervoor is een instroomlijst beschikbaar welke u helaas niet direct met de beschikking ontvangt.

Verdiepende dossieranalyse

Als de instroomlijst dan toch ontvangen is, begint het. Per BSN dat op de instroomlijst is vermeld, voert Wijzer in Verzuim een verdiepende dossieranalyse uit. Te starten met gegevens die de werkgever in zijn administratie terug kan vinden, en daarna door gericht onderzoek naar de acties van UWV.

En die IVA met terugwerkende kracht?

Uit de verdiepende dossieranalyse bleek dat de werknemer al in 2009 geen behandelopties meer had. Dan is het nog zaak om UWV te overtuigen dat destijds een andere beslissing recht had gedaan aan de situatie. Gelukkig staan wij bekend om onze overtuigingskracht, dus de beslissing liet niet lang op zich wachten.

Beslissing genomen op 30 juni 2017

UWV heeft na de motivering hiertoe van Wijzer in Verzuim op 30 juni 2017 een nieuw besluit genomen:

Ja, u leest het goed. UWV kan ook na ruim acht jaar terugkomen op een onterecht genomen besluit! Deze werknemer krijgt over de afgelopen acht jaar alsnog een nabetaling van 5%, en uiteraard is de uitkering tot de AOW-gerechtigde leeftijd structureel 5% hoger. Dit komt neer op een totaalbedrag van zo’n € 16.000 extra uitkering voor deze werknemer. We zijn blij dat we hieraan hebben bijgedragen, dat spreekt voor zich.

Besparing voor de werkgever: € 141.084 minder toerekening

Deze werkgever is een grote werkgever en is geen eigenrisicodrager voor de WGA. Door deze nieuwe beslissing is er € 141.084 aan WGA-uitkering mínder op de gedifferentieerde premie WHK toegerekend. De uiteindelijke besparing is nog hoger omdat in dit bedrag geen rekening is gehouden met de correctiefactor in de WHK-premie.

Weten of we dit ook voor u kunnen?

Bent u (middel)grote werkgever en geen eigenrisicodrager voor de WGA? En is uw WHK-premie hoger dan 0,28%*? Wij kijken graag met u mee of uw schadelast te beïnvloeden is.
* percentage 2017

Bel 06-22243929
Mail naar info@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina