De glazen bol van UWV

Enige tijd geleden vroeg mijn collega een herbeoordeling aan voor een, al langere tijd, (lees: ongeveer 8 jaar!) WGA-gerechtigde met een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80-100%.

Na deze herbeoordeling kent het UWV een IVA-uitkering toe, per datum herbeoordeling. Mooi resultaat. Het valt echter op dat er sinds de toekenning al geen behandeling meer is geweest die gericht was op herstel en een professionele herbeoordeling die door de verzekeringsarts bij de toekenning was geadviseerd is nooit uitgevoerd. We hebben na de herbeoordeling een bezwaar ingediend tegen de ingangsdatum van de IVA, omdat wij van mening zijn dat deze al eerder, met terugwerkende kracht, van toepassing had moeten zijn.

Vandaag ontving ik de beslissing. Helaas ongegrond, kan gebeuren, maar de gekozen bewoording van de bezwaarverzekeringsarts deed toch echt mijn wenkbrauwen fronsen. Deze bezwaarverzekeringsarts zegt namelijk niet in staat te zijn om met een terugwerkende kracht duurzaamheid vast te stellen, omdat hij geen “glazen bol” heeft… Hierdoor kan hij het beloop van de afgelopen jaren onvoldoende zorgvuldig vaststellen.

Huh? Da’s vreemd. Het beloop is namelijk al voorbij, dus dat lijkt mij prima vast te stellen. Kwestie van reconstrueren, toch?

Gelukkig stelt deze verzekeringsarts dat hij bij zijn beoordeling gebruik maakt van zijn jarenlange ervaring in de verzekeringsgeneeskunde. Dat moet mij dus geruststellen, denk ik. Maar toch, ik ben niet geheel tevreden. Volgens mij is het namelijk als volgt:

Van de verzekeringsarts wordt niet verlangd om precies de belastbaarheid te voorspellen. Die glazen bol is dus ook volstrekt onnodig. Maar er wordt wel een concrete en deugdelijke afweging voor de inschatting van de duurzaamheid verwacht. Er is geen ruimte om geen inschatting te maken en dan, gewoon omdat het gemakkelijk is, te kiezen voor de datum herbeoordeling. Maar uit de rapportage van deze bezwaarverzekeringsarts kan opgemaakt worden dat hij zich daartoe niet in staat acht.

Wat dan opvallend is, is dat deze arts zich niet nader heeft laten informeren, bijvoorbeeld door inzet van informatie van behandelaren (uit het verleden, want ook een behandelaar kan niet in de toekomst kijken).

Ik blijf mij nog steeds verwonderen over uitspraken van verzekeringsartsen. Ik denk dat ik hier nog niet klaar mee ben, maar onze klant en ik beraden ons nog.

Bel 06-42079088
Mail naar m.schot@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina